ngocloan.jesus@gmail.com

Thanh lý máy ly tâm Flottweg model Z4E-4/441 sản xuất tại Đức (Germany)

<!– wp:paragraph –>
<p>Bán thanh lý máy ly tâm nằm, máy lọc dầu nằm ngang loại cao cấp: máy ly tâm Tricanter (trên cả Decanter), máy lọc dầu 3 pha, hãng Flottweg model Z4E-4/441, sản xuất tại Đức (Germany) năm sản xuất 2009, lúc nhập khẩu về giá 130.000 euro. Liên hệ 0909218866 Tony Nguyễn. Máy cũ đã sử dụng sử cho lọc dầu cá, mỡ bò, mỡ heo, lọc bùn bể nước thải và các loại tách lọc khác.</p>
<!– /wp:paragraph –>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *